Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

20

2.2. Конструктивний розрахунок друкованої плати

2.2.1. Розраховуємо площу плати, що необхідна для розміщення елементів, для чого заповнюємо таблицю 2.3.

Таблиця 2.3

Параметри елементів плати

Найменування елемента

Кількість елементів

Дов-жина, мм

Шири-на, мм

Площа одного елемента, мм2

Площа n елементів, мм2

Діа-метр виво-ду, мм

1. Резистор ММЛТ-0,25

2. Діод КД521А

3. Діод КД521Д

4. Стабілітрон КС133А

5. Стабілітрон Д818Е

6. Діод ГД507А

7. Транзистор КТ3102Д

8. Транзистор КП303Е

9. Транзистор КТ503Б

10. Транзистор КП301В

11. Транзистор КТ361Г

12. Мікросхема К155АГ1

13. Мікросхема К140УД8А

14. Мікросхема К140УД7

15. Мікросхема К574УД1А

16. Мікросхема К140УД6

17. Резистор СП3-44А-0,25

18. Конденсатор КМ-6-1000пФ

19. Конденсатор КМ-6-1500пФ

20. Конденсатор КМ-6-0,01мкФ

21. Конденсатор КМ-6-6800пФ

22. Конденсатор КМ-6-1мкФ

23. Конденсатор КМ-6-0,1мкФ

24. Конденсатор КМ-6-0,022мкФ

25. Конденсатор КМ-6-0,068мкФ

26. Конденсатор КСО-2-1500пФ

27. Конденсатор К73-24а-0,047мкФ

28. Конденсатор К73-24а-0,1мкФ

29. Конденсатор К76п-1б-22мкФ

30. Конденсатор К73-24а-1мкФ

31. Конденсатор К50-6-16В-20мкФ

32. Конденсатор К50-6-16В-50мкФ

33. Конденсатор К73-11-820пФ

34. Конденсатор К50-6-25В-200мкФ

35. Конденсатор К50-6-25В-50мкФ

36. Стабілітрон Д814А

37. Стабілітрон Д814Б

38. Транзистор КТ815Б

39. Транзистор КТ814Б

40. Випрямний блок КЦ407А

63

4

4

1

2

7

1

1

1

2

1

1

3

2

1

1

5

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

3

3

2

3

2

1

1

7

15

3,8

15

15

7,5

5,84

5,84

5,2

5,84

7,2

19,5

10,4

10,4

10,4

10,4

11

9,5

12

9,5

9,5

14

12

7,5

9,5

18

11

11

48

19

7,5

10,5

13

18

14

15

15

7,8

7,8

8

3

7

1,9

7

7

3

5,84

5,84

4,2

5,84

3

6

9,5

9,5

9,5

9,5

11

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

11

6,3

6,3

22

9

7,5

10,5

6

18

14

7

7

2,8

2,8

7,5

21

105

7,22

105

210

22,5

34,11

34,11

21,84

34,11

21,6

117

98,8

98,8

98,8

98,8

121

57

72

57

57

84

72

45

57

198

69,3

69,3

1056

171

56,25

110,25

78

324

196

05

105

21,84

21,84

60

1323

420

28,88

105

210

157,5

34,11

34,11

21,84

68,22

21,6

117

296,4

197,6

98,8

98,8

605

57

72

57

57

168

144

45

114

396

69,3

69,3

1056

171

112,5

110,25

78

972

588

210

315

43,88

21,84

120

0,6

0,6;1

0,558

0,6;1

0,6;1

0,5

0,5

0,5

0,68

0,5

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,8

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1

0,6

0,5

0,5

0,7

0,8

0,8

0,6;1

0,6;1

0,88

0,88

0,8

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

21

2.2.2. Розраховуємо установчу площу елементів:

Sуст = Куст·SN = 1,5·8884,73 = 13327,1 мм2, (2.3)

де Куст = 1,5 – коефіцієнт установки елементів;

SN = 8884,73 – сумарна площа елементів (див. табл.2.3).

2.2.3. Розраховуємо площу плати для установки елементів:

мм2, (2.4)

де Квик = 0,5 – коефіцієнт використання елементів.

2.2.4. Розраховуємо площу, необхідну для елементів кріплення плати. Так як розмір плати великий, то вона буде кріпитися чотирма гвинтами М3, для котрих необхідних отвори діаметром 3,4 мм.

Sкріп = N·10·10 = 4·10·10 = 400 мм2, (2.5)

де N = 4 – число кріпильних отворів.

2.2.5. Знайдемо площу, необхідну для розміщення під'єднувальних металізованих отворів для під'єднання до плати інших частин схеми:

Sотв = Ко·5·10 = 24·5·10 = 1200 мм2, (2.6)

де Ко = 21 – кількість під'єднувальних отворів.

2.2.6. Визначаємо загальну площу плати:

Sпл = S + Sкріп + Sотв = 26654,2 + 400 + 1200 = 28254,2 мм2, (2.7)

Виходячи з отриманого значення визначаємо гостовані розміри плати [12]: S = 28500 мм2 = 1503190 мм.

2.2.2. Розрахунок параметрів металізованих отворів (рис. 2.2)

2.2.2.1. Виходячи з діаметрів виводів елементів установлюваних на платі, розраховуємо діаметри отворів, необхідні для установки елементів (для кожного виводу):

dотв = dвив + 2Мпокр + 2К, (2.8)

де Мпокр = 0,05 мм – товщина металізованого покриття;

Ко = 0,15 мм – зазор між виводом і стінками отвору.

dотв1 = 0,2 + 2·0,05 + 2·0,15 = 0,6 мм;

dотв2 = 0,5 + 2·0,05 + 2·0,15 = 0,9 мм;

dотв3 = 0,558 + 2·0,05 + 2·0,15 = 0,958 мм;

dотв4 = 0,6 + 2·0,05 + 2·0,15 = 1 мм;

dотв5 = 0,68 + 2·0,05 + 2·0,15 = 1,08 мм;

dотв6 = 0,7 + 2·0,05 + 2·0,15 = 1,1 мм;

dотв7 = 0,8 + 2·0,05 + 2·0,15 = 1,2 мм;

dотв8 = 0,88 + 2·0,05 + 2·0,15 = 1,28 мм;

dотв9 = 1 + 2·0,05 + 2·0,15 = 1,4 мм.

Параметри металізованого отвору

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

22

 

Рис. 2.2

2.2.2.2. Розраховуємо діаметри контактних площадок навколо металізованих отворів. Площадки виконуються у вигляді кільця:

dк.п = dотв + 2В + С, (2.9)

де В = 0,55 мм – мінімально необхідна радіальна ширина контактного кільця;

С = 0,1 мм – технологічний коефіцієнт, що враховує похибки виробництва при суміщенні шарів.

dк.п1 = 0,6 + 2·0,55 + 0,1 = 1,8 мм;

dк.п2 = 0,9 + 2·0,55 + 0,1 = 2,1 мм;

dк.п3 = 0,658 + 2·0,55 + 0,1 = 2,158 мм;

dк.п4 = 1 + 2·0,55 + 0,1 = 2,2 мм;

dк.п5 = 1,08 + 2·0,55 + 0,1 = 2,28 мм;

dк.п6 = 1,1 + 2·0,55 + 0,1 = 2,3 мм;

dк.п7 = 1,2 + 2·0,55 + 0,1 = 2,4 мм;

dк.п8 = 1,28 + 2·0,55 + 0,1 = 2,48 мм;

dк.п9 = 1,4 + 2·0,55 + 0,1 = 2,6 мм.

2.2.2.3. Виходячи з отриманих розмірів металізованих отворів, діаметрів виводів елементів, вибираємо технологічно обгрунтовані розміри металізованих отворів із [12] і записуємо отримані дані в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4

Параметри металізованих отворів

Діаметр виводу, мм

Розрахункові дані

Дані для виробництва

Діаметр отвору, мм

Діаметр контактної площадки, мм

Діаметр отвору, мм

Діаметр зенковки, мм

Діаметр контактної площадки, мм

Площасріблення, мм2

Умовне позначен-ня

0,2

0,5

0,558

0,6

0,68

0,7

0,8

0,88

1

0,6

0,9

0,958

1

1,08

1,1

1,2

1,28

1,4

1,8

2,1

2,158

2,2

2,28

2,3

2,4

2,48

2,6

0,8+0,1

0,8+0,1

1,0+0,12

1,0+0,12

1,0+0,12

1,0+0,12

1,3+0,12

1,5+0,12

1,5+0,12

1,1+0,2

1,1+0,2

1,5+0,2

1,5+0,2

1,5+0,2

1,5+0,2

1,8+0,2

2,0+0,2

2,0+0,2

1,9

1,9

2,3

2,3

2,3

2,3

2,6

2,8

2,8

8,5

8,5

11,5

11,5

11,5

11,5

14,2

16

16

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

23

2.2.3. Розрахунок ширини друкованих провідників

2.2.3.1. Визначаємо розрахункову ширину провідників:

, (2.10)

де Imax – максимальний струм активного елемента [11];

Iдоп = 30 А/мм2 – максимально допустима щільність струму в провіднику;

Мпокр = 0,05 мм – товщина металізованого покриття.

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм.

2.2.3.2. Вибираємо ширину провідників виходячи з розрахованих розмірів друкованих провідників і технологічно обгрунтованих розмірів для обраного методу виготовлення з [12].Отримані дані заносимо в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

24

Параметри друкованих провідників

Найменування елемента

Розрахункові дані

Дані для виробництва

струм кола, А

ширина провідни-ків, мм

ширина провідни-ків, мм

опір1м провідни-ка, Ом/м

допус-тимий струм, А

1. Діод КД521А

2. Діод КД521Д

3. Випрямний блок КЦ407А

0,5

0,33

4. Стабілітрон Д818Е

0,033

0,022

5. Діод ГД507А

6. Транзистор КТ3102Д

0,2

0,133

7. Транзистор КП303Е

8. Транзистор КП301В

0,015

0,01

9. Транзистор КТ503Б

0,35

0,233

10. Транзистор КТ361Г

11. Стабілітрон Д814А

0,05

0,033

12. Стабілітрон Д814Б

0,1

0,067

13. Стабілітрон КС133А

0,081

0,054

14. Транзистор КТ814Б

15. Транзистор КТ815Б

0,7

0,467

16. Мікросхема К140УД8А

0,005

0,0033

0,5

2,0

0,8

Продовження таблиці 2.5

Найменування елемента

Розрахункові дані

Дані для виробництва

струм кола, А

ширина провідни-ків, мм

Ширина провідни-ків, мм

опір1м провідни-ка, Ом/м

допус-тимий струм, А

17. Мікросхема К140УД7

0,0035

0,0023

18. Мікросхема К140УД6

0,004

0,0027

19. Мікросхема К574УД1А

0,01

0,0067

20. Мікросхема К155АГ1

0,02

0,013

0,5

2,0

0,8

2.2.4. Вибір відстані між друкованими провідниками

Цю відстань вибирають по різниці потенціалів між провідниками з урахуванням електричних характеристик обраного методу виготовлення друкованих плат [12]. У даній схемі максимально можлива напруга 15 В (Umax), тому вибираємо мінімально можливу відстань між провідниками р = 0,5 мм.

2.2.5. Розрахунок розміщення друкованих провідників

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

25

2.2.5.1. Розраховуємо відстань, необхідну для розміщення одного, двох, трьох, чотирьох і п'яти провідників між центрами двох контактних площадок (рис. 2.3). Отримані дані заносимо в таблицю 2.6.

, (2.11)

де d1, d2 – діаметри контактних площадок (див. с. 23);

t = 0,5 – ширина друкованих провідників (див. с.24);

n – кількість друкованих провідників;

p = 0,5 – відстань між друкованими провідниками;

c = 0,1 – технологічний коефіцієнт, що враховує похибки методу виготовлення.

Таблиця 2.6

Відстані між контактними площадками

Кількість провідни-ків, шт.

Діаметр контактної площадки, мм

d1

d2

Ширина провідника, мм

Відстань між провідни-ками, мм

Відстань між контактними площадками, мм

розрахун-кова

для виробниц-тва(кратна 2,5 мм)

1

2

3

4

5

1,9

1,9

0,5

0,5

3,5

4,5

5,0

5,5

6,5

7,5

7,5

1

2

3

4

5

2,3

2,3

0,5

0,5

3,9

4,9

5,0

5,9

6,9

7,5

7,9

10,0

1

2

3

4

5

2,6

2,6

0,5

0,5

4,2

5,0

5,2

6,2

7,2

7,5

8,2

10,0

1

2

3

4

5

2,8

2,8

0,5

0,5

4,4

5,0

5,4

6,4

7,4

7,5

8,4

10,0

2.2.6. Розрахунок площі сріблення друкованої плати

При виробництві друкованих плат для спецапаратури поверхня друкованих провідників, монтажних площадок і інших друкованих елементів сріблять для поліпшення технічних і експлуатаційних характеристик.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

26

2.2.6.1. Для розрахунку площі сріблення друкованих провідників заповнюємо таблицю 2.7.

Таблиця 2.7

Площа сріблення друкованих провідників

Ланцюг

Параметри провідника

звідки

куди

довжина, мм

ширина, мм

Площа сріблення (S), мм2

VT1

R3

5

R3

R4

3

R3

R5

2

R5

VD2

3

VD2

VD1

3

VT1

3

123

0,5

2,5

1,5

1

1,5

1,5

61,5

Продовження таблиці 2.6

Ланцюг

Параметри провідника

Площа сріблення (S), мм2

звідки

куди

довжина, мм

ширина, мм

13,5

VD2

3

2

VD10

3

12,5

R16

3

2

C2

VD11

3

R59

VT5

6

VT5

C22

20

VT5

4

39

R8

5

78,5

DA1

6

71

VD11

R6

18

VT8

7

54

VD23

VD4

0,5

VD18

VT6

25

C26

VT6

15

DA6

C21

16,5

DA6

R53

5

VD4

R60

0,5

DA6

R63

23

R63

R62

1

DA1

R63

22

DA1

R13

17

R13

R15

5,5

VD9

R15

9,5

VD9

C7

7

C7

R10

6

R63

R62

13

VD21

C21

11

C21

R52

5

R52

R30

4

R24

R25

3

R25

R22

3

R22

R27

3

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

27

R25

C12

3

R20

VT3

6

R23

VT3

11,5

VT3

C11

5,5

C11

C12

8

R20

DD1

6,5

DD1

VD8

3,5

VD8

R18

3,5

DA2

DA1

86

R2

R1

3

DA2

VD8

1,5

C10

R27

11

0,5

1

6,25

1

1,5

3

10

19,5

39,25

35,5

9

27

0,25

12,5

7,5

8,25

2,5

0,25

11,5

0,5

11

8,5

2,75

4,75

3,5

3

6,5

5,5

2,5

2

1,5

1,5

1,5

1,5

3

5,75

2,75

4

3,25

1,75

1,75

43

1,5

0,75

5,5

Продовження таблиці 2.6

Ланцюг

Параметри провідника

Площа сріблення (S), мм2

звідки

куди

довжина, мм

ширина, мм

13,5

R26

DA1

17,5

R5

R8

41

R6

VD11

49

DA1

R6

1,5

R17

R6

6,5

VD4

VD3

3,5

R26

R23

17

VD7

VD4

0,5

R16

VD4

7

VD6

VD4

0,5

C3

R11

3

DA2

R14

10

DA2

R14

17

DA2

R14

13,5

DA4

VT1

128,5

DA2

R12

4,5

R11

C6

3

C6

R9

2

R9

C5

3

VD1

VD2

3

VD2

C3

19

DA2

VT1

1,5

DD1

R19

5

DD1

C8

4

DD1

R19

3

R19

C8

4

C13

R29

9

R29

R31

3

R38

C18

5,5

C18

R33

8

DA4

R49

2

C19

VD14

4

DA3

DA4

20

C15

C18

14

C19

C14

41,5

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

28

C15

C14

16

VT2

R7

5,5

R7

R21

5,5

R56

R58

3

R41

R42

3

R42

R43

3

R66

R67

4

R64

R66

5

C16

R46

11

0,5

8,75

20,5

24,5

0,75

3,75

1,75

8,5

0,25

3,5

0,25

1,5

5

8,5

6,75

64,25

2,25

1,5

1

1,5

1,5

9,5

0,75

2,5

2

1,5

2

4,5

1,5

2,75

4

1

2

10

7

20,75

8

2,75

2,75

1,5

1,5

1,5

2

2,5

5,5

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

29

Продовження таблиці 2.6

Ланцюг

Параметри провідника

Площа сріблення (S), мм2

звідки

куди

довжина, мм

ширина, мм

13,5

R46

C6

23

R46

VD20

8,5

VD20

C5

6

C5

VD19

14

C5

R61

13,5

R61

VT7

5

VT7

R61

5

R61

VD20

9

R32

R45

3

C17

R46

9

DA5

R47

5

DA5

C16

27

DA5

R39

6

DA5

R39

20,5

DA5

R39

16

R40

24

104

R41

23

98,5

R42

22

92

R68

DA7

2

DA7

R65

41

R55

R57

11,5

R57

R65

13

DA7

R66

17

VD15

C20

4

C20

R55

7,5

C20

R54

9

R51

R50

1,5

R34

R33

4

R50

VD14

13,5

R68

R48

8

VD13

VD12

5,5

DA4

R31

17

DA4

C15

36

DA3

R68

24.5

DA3

R21

1,5

R34

C14

45

C13

DA3

22

VT9

VT4

19

VT4

16

52

R30

13

37,5

R69

12

57,5

R19

R36

73,5

R34

DA4

1,5

DA4

17

106

0,5

11,5

4,25

3

7

6,75

2,5

2,5

4,5

1,5

4,5

2,5

13,5

3

10,25

8

52

49,25

46

1

20,5

5,75

6,5

8,5

2

3,75

4,5

0,75

2

6,75

4

2,75

8,5

18

12,25

0,75

22,5

11

9,5

26

18,75

28,75

36,75

0,75

53

Пробовження таблиці 2.6

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

30

Ланцюг

Параметри провідника

Площа сріблення (S), мм2

звідки

куди

довжина, мм

ширина, мм

13,5

VT9

15

70

VT1

C3

10

VT1

R9

8,5

R9

R6

4

VD2

R4

17

R3

C1

5

VD6

VD7

7

VD4

R17

4

R17

VD5

8,5

R16

VD5

24

С4

R8

6,5

С4

C2

23,5

С2

R2

6,5

С2

DA4

9,5

R8

DA5

16

R43

21

60

VD25

VD22

19

VD22

R59

9

R59

VT5

9

VT5

C25

20

VD23

C26

35

VD18

C22

20

VD18

8

20

VD18

9

16,5

R69

R44

5,5

R69

C4

28

R60

VT6

6,5

R60

VT6

7

C23

VT6

10

DA6

R44

23,5

R53

C21

9

C21

VD16

17

VD16

VD12

17,5

VD16

VD17

3

DA7

VD22

39

R37

10

42,5

DA6

VD17

21

R53

VD16

15

VD17

R52

11,5

R63

VD13

0,5

C23

C27

17,5

R36

11

19

R36

C27

46

DA2

C6

4

0,5

35

5

4,25

2

8,5

2,5

3,5

2

4,25

12

3,25

11,75

3,25

4,75

8

30

9,5

4,5

4,5

10

17,5

10

10

8,25

2,75

14

3,25

3,5

5

11,75

4,5

8,5

8,75

1,5

19,5

21,25

10,5

7,5

5,75

0,25

8,75

9,5

23

2

Продовження таблиці 2.6

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

31

Ланцюг

Параметри провідника

Площа сріблення (S), мм2

звідки

куди

довжина, мм

ширина, мм

13,5

R12

C5

16

R26

VD10

13

R23

R24

5

VD6

VD8

61

DA2

VD1

1,5

R18

VD1

1,5

C9

VD1

12

R29

VD1

80

C9

R19

12

DD1

R18

14

DD1

DD1

1,5

DD1

DD1

1,5

DD1

VT3

10

C11

DA3

11,5

C11

R24

21

C12

VT2

3

VT2

R15

4

C12

C7

9

R44

R37

0,5

VT8

VD21

8

VD21

R63

3

DA1

R69

1,5

DA6

DA1

4

DA1

VT8

67,5

R1

R1

5

R1

C7

24

VD21

R1

26

VT8

R1

15

R1

C2

22,5

DA3

C10

44,5

DA3

R27

61

VT9

R68

4

VT9

R62

11,5

VT9

DA7

22

VT9

DA1

8,5

R29

DA4

10

R29

C16

32,5

DA4

R38

15

DA3

DA4

12,5

R38

DA4

7

R38

DA4

19

C13

R28

136

R51

VD15

3

R54

R56

8,5

0,5

8

6,5

2,5

30,5

0,75

0,75

6

40

6

7

0,75

0,75

5

5,75

10,5

1,5

2

4,5

0,25

4

1,5

0,75

2

33,75

2,5

12

23

7,5

11,25

22,25

30,5

2

5,75

11

4,25

5

16,25

7,5

6,25

3,5

9,5

68

1,5

4,25

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

32

Продовження таблиці 2.6

Ланцюг

Параметри провідника

Площа сріблення (S), мм2

звідки

куди

довжина, мм

ширина, мм

13,5

C19

R54

4

C19

R55

11

R58

C20

9

DA7

DA1

8

DA7

R58

27,5

R40

R41

3

DA7

R57

6,5

DA7

R64

5

R66

DA5

12

VT4

R48

4

VT4

DA7

6,5

DA7

R67

11

R48

R47

28

DA5

C17

11,5

VT4

DA5

13

VD17

R32

16

R47

R45

16,5

R36

R45

20

R32

DA5

21

C24

VD19

11

R46

C20

53

VD19

20

12,5

VD19

18

9

R49

19

134

0,5

2

5,5

4,5

4

13,25

1,5

3,25

2,5

6

2

3,25

5,5

14

5,75

6,5

8

8,25

10

10,5

5,5

26,5

6,25

4,5

67

Всього:

2408,75

2.2.6.2. Знаходимо площу сріблення контактних площадок:

Sк.п =(n·S1,9)·2 +(n·S2,3)·2 + (n·S2,6)·2 + (n·S2,8) 2 =

= (130·8,5)·2 + (189·11,5)·2 + (23·14,2)·2 + (38·16)·2 = 8426,2 мм2, (2.13)

де S1,9, S2,3, S2,6, S2,8 - площа сріблення контактних площадок (див. табл. 2.4);

n - кількість контактних площадок відповідного діаметра.

2.2.6.3. Знаходимо загальну площу сріблення плати:

Sср.пл = Sср.пров + Sк.п = 2408,75 + 8426,2 = 10834,95 мм2, (2.14)

де Sср.пров = 2408,75 мм2 – загальна площа сріблення друкованих провідників (див. табл. 2.6).

2.2.4. Всі отримані дані для виробництва зводимо в таблицю 2.8.

Таблиця 2.8

Дані для виробництва друкованої плати

Площа плати, мм2

Довжи-на плати, мм

Ширина платимм

Діа-метр виво-дів, мм

Кіль-кість виво-дів, шт.

Діа-метр металі-зова-них отворівмм

Діа-метр кон-такт-них площа-док, мм

Умовне поз-начення

Ши-рина про-від-ників, мм

Від-стань між про-відни-ками, мм

Площа сріблен-ня, мм2

28500

150

190

0,20

3

0,8+0,1

1,9

0,50

114

0,8+0,1

1,9

0,558

8

1,0+0,12

2,3

0,60

164

1,0+0,12

2,3

0,68

3

1,0+0,12

2,3

0,70

8

1,0+0,12

2,3

0,80

35

1,3+0,12

2,6

0,88

9

1,5+0,12

2,8

1,00

36

1,5+0,12

2,8

0,5

0,5

10834,95

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

33

2.3. Конструктивний розрахунок трансформатора

Розрахунок трансформатора робимо по підручнику А. Б. Грумбіної «Електричні машини і джерела живлення радіоєлетронних пристроїв».

Дані для розрахунку:

напруга мережі U1 = 220 В;

частота мережі f = 50 Гц;

параметри вторинних обмоток: U2 = 25 В, I2 = 3 А, U3 = 15 В,

I3 = 2 А.

2.3.1. Визначаємо габаритну (споживану навантаженням) потужність:

Рг = U2·I2 + U3·I3 = 25·3 + 15·2 = 105 В·А. (2.15)

Відповідно з [2] вибираємо сталь 1513, магнитопровід із пластин товщиною 0,5 мм, у котрого kc = 0,93, а також знаходимо параметри відповідні Рг = 105 В·А: В = 1,35 Тл; J = 2,5 А/мм2; kо = 0,31; h = 0,95.

2.3.2. Визначаємо струм первинної обмотки:

А, (2.16)

де cos j1 = 0,9 – коефіцієнт потужності трансформатора.

2.3.3. Визначаємо вихідну розрахункову величину ScSo, см4, для вибору типорозміру магнітопровода:

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

34

см4 (2.17)

де В = 1,35 Тл – магнітна індукція;

J = 2,5 А/мм2 – щільність струму;

kо = 0,31 – коефіцієнт заповнення вікна міддю обмоток;

kc = 0,93– коефіцієнт заповнення перетину магнітопроводу сталлю;

h = 0,95 – КПД трансформатора.

Відповідно до отриманого ScSo із [2] вибираємо броньовий магнітопровід (рис. 2.4) із пластин Ш20H50, у котрого

ScSo = 100>94,7 см4, із наступними параметрами: а = 20 мм – ширина стрижня; с = 20 мм – ширина вікна; h = 50 мм – висота вікна; b = 50 мм – товщина магнітопроводу; Sc = 9,10 см2 – активний перетин стрижня.

Габаритні розміри магнітопровода

Рис. 2.4

2.3.4. Визначаємо число витків обмоток:

, (2.18)

де DU1% = 4,5; DU2% = 9 – відносні падіння напруги в обмотках[2].

витків;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

35

витків;

витків.

2.3.5. Визначаємо перетин дротів обмоток:

, (2.19)

де J = 2,5 А/мм2 - щільність струму в обмотках.

мм2;

мм2;

мм2.

По знайдених перетинах дроту з [2] для дроту марки ПЭВ-1 знаходимо відповідні діаметри дроту обмоток з ізоляцією. Таким чином, d1 = 0,61 мм; d2 = 1,33 мм; d3 = 1,13 мм.

2.3.6. Визначаємо можливість розміщення обмоток у вікні вибраного магнітопроводу:

cнеобх = k(

 Скачать